Enterprise Services Curiosities   Contact  
Volums Corporation


CURIOSITIES

 
 

Què és i en que es basa un render?

El render (terme anglès que significa representar), és un procés on l’ordinador s’encarrega de calcular i interpretar totes les dades que l’usuari ha determinat durant la creació d'una escena. S’agafen tots els paràmetres relatius a les propietats de superfície de l’objecte i es combinen amb les que l’afecten, principalment l’il·luminació. Això es calcula en base a uns complexes algoritmes matemàtics que es creen durant la programació del programa/motor de render.

A partir d’aquest procés l’ordinador és capaç de calcular cada píxel de l’imatge representada. Recordem que una animació no és més que una seqüència d’imatges estàtiques visionades correlativament a una velocitat on l’ull no és capaç de percebre el salt entre elles.

What is Virtual Reality?

The virtual reality is all the series of spaces and worlds (created by virtual simulation techniques) that seem to give the sensation of being real.

For years much it has been becoming very popular, being used at the present time in all type of activities like the publicity, the cinema or in all the different engineering specialties.

With this technique the spectator can, in trustworthy conditions every day but, to be transferred to a space near in virtual terms, although distant in question of distance/time.

 

   
 Copyright © 2013 Espais i volums.
All rights reserved. info@volums.com

 

home